مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران (صنعتی/ مطبوع)

طراحی و ساخت سیستم های تهویه صنعتی/ هواکش های صنعتی / وسایل تصفیه کننده هوا / سیستم تهویه ماشین آلات / مشاوره جهت ساخت سیستم تهویه / طراحی تجهیزات تهویه صنعتی/ طراحی تهویه مطبوع

مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران (صنعتی/ مطبوع)

طراحی و ساخت سیستم های تهویه صنعتی/ هواکش های صنعتی / وسایل تصفیه کننده هوا / سیستم تهویه ماشین آلات / مشاوره جهت ساخت سیستم تهویه / طراحی تجهیزات تهویه صنعتی/ طراحی تهویه مطبوع

مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران (صنعتی/ مطبوع)

این وبلاگ از 16 تیر ماه 94 در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای افزایش سطح ایمنی و بهداشت در صنایع راه اندازی شده است. و فعالیت اصلی آن در زمینه سیستم های تهویه صنعتی و تهویه مطبوع و دریافت سفارشات برای طراحی این سیستم ها می باشد. علاوه بر این در دیگر زمینه های ایمنی مانند ممیزی ها و مشاوره نیز فعالیت دارد(سعی شده است مطالب موجود در وبلگ نیز پوشش مناسب در مورد ایمنی و بهداشت داشته باشند.)
همچنین از همه عزیزان و بازدید کنندگان و همکاران تقاضا دارم اخلاق حرفه ای را چه در زمینه کپی برداری از مطالب و چه در درخواست طراحی سیستم و یا دیگر موارد حفظ نمایند.
تلفن تماس : 09379873875 پیمان فر (کارشناس ایمنی صنعتی)
ایمیل : safety@vatanmail.ir
ایمیل2: arsalan.1731@gmail.com

نظرسنجی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مالی 
از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


توانمندی ها و حیطه های کاری :

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

اندازه گیری آلاینده های هوا (عوامل شیمیایی) و عوامل فیزیکی محیط کار

ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی با استفاده از روش های FMEA و Hazop و JSA و What if

ارزیابی ریسک حوزه نفت و گاز 

کنترل و استقرار سیستم های ایمنی و اجرا در پروژه ها

      *  ( ایمنی در پروژه های اسکلت فلزی و بتون آرمه)
      *  ( ایمنی در تونل ها و حفاری)

تعریف و ایجاد HSE Plan