مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران (صنعتی/ مطبوع)

طراحی سیستم تهویه صنعتی / ساخت تهویه صنعتی/ سیستم تهویه مطبوع / هواکش های صنعتی / وسایل تصفیه کننده هوا / سیستم تهویه ماشین آلات / مشاوره جهت ساخت سیستم تهویه / طراحی تجهیزات تهویه صنعتی

مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران (صنعتی/ مطبوع)

طراحی سیستم تهویه صنعتی / ساخت تهویه صنعتی/ سیستم تهویه مطبوع / هواکش های صنعتی / وسایل تصفیه کننده هوا / سیستم تهویه ماشین آلات / مشاوره جهت ساخت سیستم تهویه / طراحی تجهیزات تهویه صنعتی

مرجع تخصصی تهویه البرز فن ایران  (صنعتی/ مطبوع)

این وبلاگ از 16 تیر ماه 94 در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای افزایش سطح ایمنی و بهداشت در صنایع راه اندازی شده است. و فعالیت اصلی آن در زمینه سیستم های تهویه صنعتی و تهویه مطبوع و دریافت سفارشات برای طراحی این سیستم ها می باشد. علاوه بر این در دیگر زمینه های ایمنی مانند ممیزی ها و مشاوره نیز فعالیت دارد(سعی شده است مطالب موجود در وبلگ نیز پوشش مناسب در مورد ایمنی و بهداشت داشته باشند.)
همچنین از همه عزیزان و بازدید کنندگان و همکاران تقاضا دارم اخلاق حرفه ای را چه در زمینه کپی برداری از مطالب و چه در درخواست طراحی سیستم و یا دیگر موارد حفظ نمایند.
تلفن تماس : 09379873875 پیمان فر (کارشناس ایمنی صنعتی)
ایمیل : safety@vatanmail.ir
ایمیل2: arsalan.1731@gmail.com

آخرین مطالب
نظرسنجی
فارق التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارق التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مالی 
از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


توانمندی ها و حیطه های کاری :

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی

روش های FMEA و Hazop و JSA و What if و ...

کنترل و استقرار سیستم های ایمنی و اجرا در پروژه ها

      *  ( ایمنی در پروژه های اسکلت فلزی و بتون آرمه)
      *  ( ایمنی در تونل ها و حفاری)


تعریف و ایجاد HSE Plan

ارزیابی ریسک حوزه نفت و گاز

اندازه گیری آلاینده های هوا (عوامل شیمیایی) و عوامل فیزیکی محیط کار